TourTurf High PK med tång och humusämnen för extra stressminskning

TourTurf® High PK 0-7-11

TourTurf High PK icons

TourTurf HIGH PK 0-7-11 med tång och humusämnen för extra stressminskning

TourTurf High PK 0-7-11 är ett fosfortillskott baserat på kaliumfosfit, och utvecklat speciellt för turfgräs. Både kalium och fosfor ingår i en lättillgänglig och helt vattenlöslig form, vilket säkerställer att gräset tar upp både P och K snabbt, i synnerhet under perioder av hög stress.

Fosfor är ett essentiellt element i en växts metaboliska processer. Det är en viktig beståndsdel i enzymer och proteiner, och utgör en strukturell komponent i fosforproteiner, fosfolipider och nukleinsyror. Växter som lider av fosforbrist tar upp vatten mindre effektivt, deras tillväxt hämmas och de blir mindre motståndskraftiga gentemot kyla. De tar också längre tid på sig att rota sig.

Även om rotzonen normalt innehåller fosforreserver, ska fosforen dock först lösas upp i vattnet runtom rötter och jordpartiklar för att kunna tas upp av växterna. Dessvärre löser sig fosfor inte särskilt lätt i vatten. Detta, tillsammans med andra faktorer, som pH, fuktighetsnivåer, syretillförsel och kemiska reaktioner med andra mineraler som bildar olösliga utfällningar, kan resultera i att tillförseln av vattenlöslig fosfor uteblir.

Den fosfit (d.v.s. fosforkällan) som finns i TourTurf High PK 0-7-11 har en syreatom mindre än vanligt fosfat, och har därmed en högre grad av löslighet och mobilitet. Denna unika egenskap möjliggör en snabb absorption av fosfor i blad och rotsystem. Efter upptagningen sker en oxidation, vilket resulterar i att fosfor friges. Vid användning av fosfit utvecklar gräset bättre rottillväxt och bladtillväxt, och motståndet mot stress förbättras.

Dosering:

Nysådd gräs:
5 liter TourTurf High PK til 500 liter vatten per 1 ha.
1 applicering 2-3 veckor efter att gräset börjat spira

Etablerat gräs
10 liter TourTurf High PK til 500 liter vatten per 1 ha.
Applicera en gång på våren (april-maj) och upprepa behandlingen med 4-6 veckors mellanrum.

Beställningsnr.:

8709 (2 x 10 L)