TourTurf Thatch Clear - Enzymer för nedbrytning av filt

TourTurf® Thatch Clear

Enzymer för nedbrytning av filt

Ett flytande koncentrat med ett innehåll på 35 % cellulas- och ligninasenzymer, 5 % växtsocker (glukos), 1 % vätmedel och 8 % tångextrakt för nedbrytning av filt. Bidrar till snabb omsättning av filtlagret i greener vid samtidig mekanisk skötsel. Synliga förbättringarna noteras vanligtvis redan inom 30 dagar. Filtens volym kan reduceras med upp till 35-40 % vid samtidig mekanisk skötsel. Utan mekanisk skötsel reduceras filten med 20 %. Filtreduktionen innebär färre problem med sjukdom, bättre utnyttjande av vatten och gödsel samt ett starkare rotsystem. Greener blir fasta och snabbare. Använd 10 l med 300-500 l vatten per ha. Eftervattna gärna, för maximal nedträngning i jorden. Används en gång i månaden, från april till september, eller som intensivbehandling; 4-6 behandlingar med 8-10 dagars intervall.

Kan blandas med andra produkter.

Dosering:

10 l per ha 4-6 gånger om året beroende på filtlagrets tjocklek.

Beställningsnr:

8591 (2 x 10 l dunkar per kartong)