Black Earth Humic Mini Granule

Black Earth Humic Mini Granule

Black Earth Humic Mini Granule
Biostimulans för starkare rötter – Minigranulat (1-2 mm)

Black Earth Humic Mini Granule är ett gödselförstärkande och biostimulerande jordförbättringsmedel. De aktiva ingredienserna i denna produkt är humus- och fulvosyror. Materialet utvinns ur humalit (leonardit), som förekommer naturligt i de sub-bituminösa kolfälten i Alberta, Kanada. Humalit är ett mjukt, brunt, kolliknande material som har många likheter med leonardit. Det är mycket rikt på humifierat material, samtidigt som innehållet av aska och andra orenheter är lågt.

Humus- och fulvosyrorna ökar tillgängligheten på näringsämnen tack vare katjonbyteskapaciteten och näringsomfördelningen i jorden, och genom att de är de starkaste naturliga kelaterarna i världen.

Den här produkten fungerar som katalysator för alla mikroorganismer och stimulerar deras aktivitet i jorden. Följden blir ökad tillgänglighet vad gäller näringsämnen, samt bättre syresättning och bättre växthälsa.

Tillsättning av humus- och fulvosyror i jorden kommer att bidra till att pH-värdet i jorden blir mer balanserat, och att såväl syresättningen som den vattenhållande förmågan ökar. Alla dessa fördelar bidrar sammantaget till att bygga upp växternas biomassa och till att skapa starka och friska växter.

Dosering:

OBS! Doseringen är beroende av jordförhållandena. Jordtester bör genomföras innan produkten används, så att rätt mängd tillsätts.

Greens och Tee’s:
200 kg/ha eller 2 kg/100 m2 tillsätts var fjärde månad.

Fairways:
125 kg/ha eller 1,25 kg/100 m2 tillsätts var fjärde månad.

Hydrosädd Broadcasting:
450 till 675 kg/ha

Beställningsnr:

33137 (25 kg)