TourTurf FDC Iron Granules höstgödning

TourTurf® FDC Iron Granules 2-0-8 + 8,7 % Fe

TourTurf FDC Iron Granules icons

Höstgödning för att stärka gräset inför övervintring – Mikrogranulat (1-2 mm)

Ett speciellt NK-höstgödselmedel i mikrogranulatform. Det används för maximal vinterhärdning samt bättre färg och sjukdomsresistens. Innehåller det naturliga järnmineralet järnpyrit, som ger färg åt gräset i upp till tre månader. Basen i medlet är leonardit (humussyror). Innehåller 2 % organiskt bundet kväve, 8,3 % kalium, 8,7 % järn samt kitin, mikronäringsämnen och vätmedel. Den speciella kombinationen ger gräset maximal styrka inför vintern, samt verkar hämmande på fusarium. Används under förutsättning att gräset är torrt och att regn väntas. Sprids ut 1-2 gånger om året, vår och höst. Kan användas i kombination med flytande FDC. Ska inte eftervattnas. Gödningsmedlets pH-värde är 3,5 och det verkar försurande.

Dosering:

40 gram/m2

Beställningsnr:

8859 (20 kg)