TourTurf Granular Seaweed 100 % organisk tångprodukt, utvunnen ur Ascophyllum Nodosum

TourTurf® Granular Seaweed 1,5 % N – 2,3 K + 2 % S + 1,8 % Ca

TourTurf Granular Seaweed icons

TourTurf Granular Seaweed är idealiskt vid nysådd av greener och tees samt vid underhållsarbete

TourTurf Granular Seaweed är en torkad tångprodukt (Ascophyllum Nodosum). Tångprodukter klassificeras som ekologiska jordförbättringsprodukter.

  • Toppdressing av hög kvalitet
  • Jordförbättringsprodukt av hög kvalitet
  • Högt innehåll av organiskt material och spårämnen
  • Hög CEC förbättrar sandens/jordens förmåga att hålla kvar näringsämnena i rotzonen
  • 100 % nedbrytbart
  • Enkelt att dosera
  • 100 % ekologiskt

Tången skördas i Storbritannien. Den färdiga produkten är ett ekologiskt jordförbättringsmedel av hög kvalitet. Den är rik på spårämnen, humus och organiska syror, och fungerar som ett naturligt växt- och rotstimulerande medel. Kontinuerlig användning av TourTurf Granular Seaweed bidrar dessutom till att minska sjukdoms- och stressproblemen hos både gräs och andra växter.

Produkten kan användas som jordförbättringsmedel och toppdressing, men är också idealisk vid nysådd, eftersom den gör växterna starkare. TourTurf Granular Seaweed kan starkt rekommenderas till mycket sandiga och näringsfattiga jordar.

Dosering:

30-50 g/m2. 300-500 kg pr. Ha.

Beställningsnr:

32010NG (20 kg)