TourTurf Lawn Sand Granules - NP-gödselmedel med tång, för alla typer av gräs

TourTurf® Lawn Sand Granules 4-0,6-0 + 8 % Fe


TourTurf Lawn Sand Granules icons

OBS! Se till att gödningen inte hamnar på plattor, stenar och liknande, eftersom dessa kommer att missfärgas på grund av gödningens innehåll av järn.

Gödselmedel med tång, för alla typer av gräs – Mini Granular

NP-gödsel för alla typer av gräs på gräsmattor, fotbollsplaner och golfbanor. Stärker växten, bidrar till ett grönare gräs och används för behandling av mossa

TourTurf Lawn Sand är en traditionell turf tonic som använts av flera generationer av skotska och engelska greenkeepers. Ursprungligen är den en topdressing avsedd för vårsäsongen, men numera är man medveten om dess härdande egenskaper under höst och vinter, och detta utnyttjas av professionella greenkeepers världen runt.

Med en kombination av järnsulfat och måttliga mängder kväve, bidrar denna urgamla tonic mycket snart till ett grönare gräs och till snabb upptagning i växten.

TourTurf Lawn Sand Granules används för behandling av mossa och för att förebygga ytterligare spridning av mossa. Under mycket lång tid har denna tonic använts för att minska förekomsten av mossa och ogräs. Lawn Sand är en utmärkt behandling mot mossa och ger mycket god kontroll.

När produkten används vid de rätta tidpunkterna under tillväxtsäsongen kan finare gräsarter stimuleras att spridas, vilket ger en renare yta.

En lätt förebyggande effekt mot turf-sjukdomar gör denna enkla produkt till ett pålitligt hjälpmedel i banskötseln. Svavlet i produkten anses kunna ge en naturlig bekämpning av svamp. Om produkten används förebyggande kan man observera hur turfen får en högre tolerans gentemot Microdochium nivale (fusarium).

Användning: Mars-september. Appliceras i torrt väder. Ska eftervattnas eller appliceras vid utsikt till regn. Appliceras inte vid risk för frost.

Dosering:

3-5 kg per 100 m2. 300-500 kg per ha

Beställningsnr:

8781SK (20 kg)