TourTurf® MicroPlex + LPT
TourTurf MicroPlex + LPT innehåller specifika och chelaterade mikronäringsämnen som främjar en naturlig och sund växt. TourTurf MicroPlex + LPT används till underhåll och för att återställa ett näringsunderskott. LPT (Leaf Penetrant Technology) säkerställer full kontroll över upptagningen i gräsplantan. De essentiella växtoljorna främjar en god hälsa för gräs på alla sportytor…

TourTurf® MicroPlex + LPT

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % FE + 2 % S
Ger järnkrävande plantor och gräs en vacker färg. TourTurf® GreenPlex + LPT är ett Kali koncentrat och chelat med 5 % järn, 2 % svavel och mikronäring i en lättlöslig form samt med ett vätmedel. Järn är normalt svårupptagligt för plantor och gräs och Rt-talet skall vara optimalt för att upptaget skall vara bäst möjligt. Chelateringen säkrar att det inte sker en anhopning av skadliga ämnen i växten. GreenPlex har en hög chelateringsgrad och förblir chelaterat tills det blir upptaget eller nedbrutet. Svavel påverkar positivt plantans och gräsets färg och vitalitet. Svavel skyddar förebyggande mot svampangrepp…

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % FE + 2 % S

TourTurf® ManPlex + 8,5 % Mn
Kelaterat Mangankoncentrat med vätmedel. TourTurf ManPlex är fullt kelaterat med 8,5 % mangan. Mangan är ett essentiellt näringsämne. Alla växter behöver mangan för tillväxt och reproduktion. Mangan är särskilt betydelsefullt för gräset, och ingår som ett viktigt element i fotosyntesen. Mangan är också en cofaktor för 35 enzymer som är av betydelse för växtens biokemiska processer …

TourTurf® ManPlex + 8,5 % Mn

TourTurf® Calcium + 8 % Ca och aminosyror
För förebyggande av vissa svampsjukdomar. TourTurf Calcium med 8 % kalcium avhjälper kalciumbrist snabbt och effektivt tack vare en blandning av aminosyror som verkar kelaterande och säkerställer snabb upptagning i växten, oavsett pH-nivå. TourTurf Calcium stärker cellväggarna betydligt …

TourTurf® Calcium + 8 % Ca och aminosyror

TourTurf® High K 0-0-20 och aminosyror
Mot kaliumbrist. TourTurf High K 0-0-20 med 20 % kalium kan bidra till bättre metabolism i gräset. Kaliumkällan är 100 % organisk. TourTurf High K är framställt av vinass, som är en biprodukt av sockerproduktion. Ett idealiskt komplement till vanliga gödselprogram. Används vid brist på kalium …

TourTurf® High K 0-0-20 och aminosyror

TourTurf® MagPlex Magnesium med 6 % Mg och aminosyror
Mot magnesiumbrist. Ett komplex med 6 % magnesium. Det förmedlar lättillgängligt magnesium för snabb upptagning­ i skott och blad. Magnesium är ett makronäringsämne som har stor betydelse för många av växtens processer, och det är en viktig del i klorofyllmolekylen. Bristsymptomen omfattar en gul till körsbärsröd missfärgning av bladkanten …

TourTurf® MagPlex Magnesium med 6 % Mg och aminosyror

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe
En unik flytande kvävegödsel som innehåller järn. Produkten består av en synergistisk blandning av urea och två järnkällor som ska förbättra färg och hälsa för greener, tees, fairways och fotbollsplaner. Produkten ger näring och bidrar till att försura jordens profil på alla turfområden. Dess pH-värde är 2, och i spruttanken håller sig lösningens pH-värde på samma låga nivå, även i utspätt tillstånd…

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA) 5-0-0 + 4 % Fe
Förbättrar gräsets färg och hälsa, samt förebygger mot sekundär skada från skadedjur. TourTurf STA är idealiskt i en integrerad strategi för skadedjursbekämpning. Produkten består av en synergistisk blandning av urea, två järnkällor samt vätmedel som ska förbättra färg och hälsa för greener, tees, fairways och fotbollsplaner…

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA) 5-0-0 + 4 % Fe