TourTurf STA

TourTurf Sports Turf Acidifyer 5-0-0 + 4 % Fe

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA)
Förbättrar gräsets färg och hälsa, samt förebygger mot sekundär skada från skadedjur

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA) 5-0-0 + 4 % Fe är en unik flytande kvävegödsel som innehåller järn samt vätmedel. Produkten består av en synergistisk blandning av urea, två järnkällor samt vätmedel som ska förbättra färg och hälsa för greener, tees, fairways och fotbollsplaner. Produkten ger näring och bidrar till att försura jordens profil på alla turfområden. Dess pH-värde är 2, och i spruttanken håller sig lösningens pH-värde på samma låga nivå, även i utspätt tillstånd.

Järn är ett essentiellt mikronäringsämne för gräset och viktigt för klorofyll produktionen. Användningen av TourTurf STA främjar ett mörkgrönt utseende hos gräset, vilket är perfekt om man vill klippa det i ett mönster. Järnet är tillgängligt i form av (Fe ++), vilket gör det mer lättillgängligt för gräset.

Produkten är också utmärkt att använda som ”green up” i förbindelse med större golf- och fotbollsevenemang. Kvävekällan i form av urea (N) är lättillgänglig för gräset och ger låg risk för svedning. Kvävet främjar ytterligare tillväxt utan överstimulering och överdriven gödsling.

TourTurf STA passar utmärkt i skötselplaner, eftersom det sänker jordens pH-värde över tid. En låg pH-nivå på mellan 5,5 och 6,5 skapar en miljö som lämpar sig väl för finare turf-gräsarter.

TourTurf STA är också idealiskt i en integrerad strategi för skadedjursbekämpning. En alkalisk jord kan få problem med maskhögar på ytan, och den kan också utgöra grogrund för sjukdom. Ett lägre pH i marken skapar en miljö där risken är mindre för problematiska skadedjur och grässjukdomar – i synnerhet viktigt i en miljö där användningen av pesticider är oönskad och omfattas av restriktioner.

Dosering:

För försurande effekt: 40 l i 500 l vatten per ha.
För grönare färg: 20 l per ha i 500 l vatten per ha.

Beställningsnr:

8614 (10 liter dunkar)