TourTurf GreenPlex tilt plantor och gräs

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % Fe + 2 % S

Ger järnkrävande plantor och gräs en vacker färg

TourTurf® GreenPlex + LPT är ett Kali koncentrat och chelat med 5 % järn, 2 % svavel och mikronäring i en lättlöslig form samt med ett vätmedel. Järn är normalt svårupptagligt för plantor och gräs och Rt-talet skall vara optimalt för att upptaget skall vara bäst möjligt. Chelateringen säkrar att det inte sker en anhopning av skadliga ämnen i växten. GreenPlex har en hög chelateringsgrad och förblir chelaterat tills det blir upptaget eller nedbrutet. Svavel påverkar positivt plantans och gräsets färg och vitalitet. Svavel skyddar förebyggande mot svampangrepp.

Tas upp genom både rötter och blad. Inget spill. Snabb färgrespons och långtidshållbar färg. Ekonomiskt vid användning i låg dos. Effektivt som buffertmedel till tankblandningar med pesticider. Minskar pH-värdet i tankblandningar till mellan 6,0 och 7,0. Pesticiders verkningsgrad avtar med ökat pH-värde i vattnet. Ger maximal effekt av sprutmedel. Blandas i vattnet i förhållandet 1:50. Verkar försurande.

Kan blandas med andra produkter.

Dosering:

Varannan vecka: 5 liter/500-700 liter vatten per ha.
Var 4:e vecka: 10 liter/500-700 liter vatten per ha.

Beställningsnr:

8918 (2 x 10 l dunkar per kartong)