TourTurf MicroPlex + LPT - chelaterade mikronäringsämnen som främjar en naturlig och sund växt

TourTurf® MicroPlex + LPT

TourTurf MicroPlex + LPT innehåller specifika och chelaterade mikronäringsämnen som främjar en naturlig och sund växt

TourTurf MicroPlex + LPT används till underhåll och för att återställa ett näringsunderskott. LPT (Leaf Penetrant Technology) säkerställer full kontroll över upptagningen i gräsplantan. De essentiella växtoljorna främjar en god hälsa för gräs på alla sportytor.

MicroPlex är ett flytande koncentrat som är fullständigt EDTA-chelaterat. Det ytaktiva systemet (avspänningsmedlet LPT) gör att näringsämnena är 100 % tillgängliga och upptagbara vid alla pH-värden mellan 1 och 8 för plantan. Spårämnena tas upp både genom blad och rötter.

Spårämnen, i motsats till kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), är nödvändiga för växten, dock i betydligt mindre mängder. Spårämnen i plantorna är av sekundär, men inte mindre betydelse.

Essentiella spårämnen i växter är magnesium, järn, mangan, koppar, zink, molybden och bor. Deras betydelse bör inte underskattas. Spårämnen har specifika men viktiga funktioner i växten, och spelar ofta en indirekt roll som stöd för de primära näringsämnenas (NPK) funktioner. Spårämnesbrister uppstår oftast i låga CEC-sandprofiler eller i nya konstruktioner och plantor.

TourTurf MicroPlex + LPT är 100 % tillgängligt och upptagbart för plantan under alla pH-värden. Alla mikronäringsämnen tas upp utan förluster. Essentiella växtoljor ger ett friskt starkt gräs. Snabb GreenUp-effekt. Minsta utspädning 1:50. 1 del koncentrat till 50 delar vatten.

Dosering:

Varannan vecka:
5 L MicroPlex till 500-700 L vatten per ha.

Var fjärde vecka:
10 L MicroPlex till 500-700 L vatten per ha.

Beställningsnr:

8683 (2 x 10 l dunkar per kartong)