TourTurf® LPT Leaf Penetrant Technology
Ett flytande tillsättningsmedel, utformat för att optimera växters förmåga att ta upp gödsel, biostimulanter och andra medel genom bladen vid sprutapplicering. Produkten kan användas i många situationer där en snabb och effektiv upptagning genom bladen är nödvändig. TourTurf LPT går utmärkt att blanda med …

TourTurf® LPT

TourTurf® Calcium Release
Tourturf Calcium Release innehåller en löslig form av kalcium, som är lättillgänglig för gräset. Calcium Release innehåller även aminosyror. Under optimala växtförhållanden syntetiserar växterna sina egna aminosyror, men detta är en mycket energikrävande process. I stressituationer, t.ex. i förbindelse med torka…

TourTurf® Calcium Release

TourTurf® Tank Cleaner
TourTurf Tank Cleaner är ett flytande rengöringsmedel som tar bort pesticidrester och andra rester, t.ex. oljehaltiga ämnen från tankar, spridare, slangar, filter och dysor. Produkten kan också användas i en högtrycksrensare för att avlägsna rester och smuts m.m. på sprutans yttersida. Tank Cleaner kan användas i koncentrerad form för rengöring …

TourTurf® Tank Cleaner

TourTurf® Spray Marker
För precis användning av flytande gödsel. TourTurf Spray Marker är ett unikt, vattenlösligt medel som ger färg åt tankblandningar. Ger en synlig blå färg åt det behandlade området, så att man kan vara helt säker på var sprutvätskan landar. Ger en precis, enhetlig, ekonomisk och effektiv spridning av flytande produkter …

TourTurf® Spray Marker

TourTurf® Skummarkör
En effektiv skummarkör som förstärkts med ett medel som säkerställer att de små skumbubblorna appliceras exakt. Innehåller också optiskt vitt för att säkerställa att skumbubblorna är vita och tydligt kan ses …

TourTurf® Skummarkör

TourTurf® GTP – Green Turf Paint
TourTurf® GTP är en specialutvecklad färg för sportgräs, med tre viktiga användningsområden. Den kan användas som permanent gräsfärg, som grön indikatorfärg och för färgning av sand-/jord-/frö-blandningar (divot mix). TourTurf® GTP har en avancerad sammansättning med två nya egenskaper: produkten absorberar UV-ljus och bidrar till en klarare färg …

TourTurf® GTP