TourTurf Calcium Release friskare och livskraftigare turf

TourTurf® Calcium Release

Friskare och livskraftigare turf. Man får ett balanserat saltinnehåll, och växten kan ta upp vatten utan osmotiskt tryck

TourTurf Calcium Release innehåller en löslig form av kalcium, som är lättillgänglig för gräset.

Calcium Release innehåller även aminosyror. Under optimala växtförhållanden syntetiserar växterna sina egna aminosyror, men detta är en mycket energikrävande process. I stressituationer, t.ex. i förbindelse med torka, behöver växterna mer aminosyror än vad de själva klarar av att producera. Resultatet av behandlingen är en förbättrad återhämtning efter stressperioder, och därmed också en friskare och livskraftigare turf, som dessutom är bättre rustad att klara av kommande stressperioder.

Dosering:

10-20 l Calcium Release till minst 500 l vatten (Motverkar vattenstress / turf med kalciumbrist)
10 l Calcium Release + 10 l Respond Plus till 700-900 l vatten (Bortsköljning av överskottssalter)

Beställningsnr:

8735 (2 x 10 l dunkar per kartong)