TourTurf Spray Marker

TourTurf® Spray Marker

Färg – för precis användning av flytande gödsel

TourTurf Spray Marker är ett unikt, vattenlösligt medel som ger färg åt tankblandningar. Ger en synlig blå färg åt det behandlade området, så att man kan vara helt säker på var sprutvätskan landar. Ger en precis, enhetlig, ekonomisk och effektiv spridning av flytande produkter. Färgen håller som längst 1-2 dagar. Den försvinner vid vattning och bryts ned av solljuset.

Användning: Används i tankblandningar tillsammans med flytande gödsel, pesticider eller andra flytande produkter. Dosering: 200–500 ml Spray Marker till 200 liter sprutvätska. Om hög eller låg dos ska väljas beror på hur mycket färg tankblandningen ska ge åt den behandlade ytan.

Dosering:

200–500 ml per 200 liter sprutvätska.

Beställningsnr:

8297 (6 x 1 l per kartong)