TourTurf Tank Cleaner

TourTurf® Tank Cleaner

Effektiv rengöring av all sprututrustning

TourTurf Tank Cleaner är ett flytande rengöringsmedel som tar bort pesticidrester och andra rester, t.ex. oljehaltiga ämnen från tankar, spridare, slangar, filter och dysor. Produkten kan också användas i en högtrycksrensare för att avlägsna rester och smuts m.m. på sprutans yttersida. Tank Cleaner kan användas i koncentrerad form för rengöring av mycket smutsiga föremål. Rekommenderad dos är 0,5 % Tank Cleaner i förhållande till tankens volym. Eller 1 liter Tank Cleaner per 200 liter tankvolym. Tank Cleaner ska användas i samband med applicering av FDC.

Dosering:

1 liter Tank Cleaner per 200 liter vatten.

Beställningsnr:

8172 (2 x 10 l dunkar per kartong)