Watering fairway - TourTurf Respond Extreme

TourTurf® Respond Extreme

TourTurf Respond Extreme icons

Den senaste generationen av vätmedel för högeffektiv bevattning av gräset

TourTurf Respond Extreme är ett ytterst effektivt vätmedel. Det bidrar till att stabilisera jordförhållandena och minskar stressen på gräset. Genom att få ned vattenavvisningen till 0 motverkar det effekten av torrfläckar och minimera stressrelaterade sjukdomar på sommaren, t.ex. antraknos.

Gräsytor och idrottsarenor är ofta anlagda på sandbaserade jordtyper. Det har många fördelar med hänsyn till spelbarhet och dränering. Dessvärre är sandbaserade jordtyper dålig på att hålla på vatten och näringsämnen. Detta kan leda till allvarlig stress för växterna och vattenavvisning. Vid regelbunden användning av TourTurf Respond Extreme kan kostnaderna för konstbevattningen minskas med 30 procent.

TourTurf Respond Extremes molekyler är tämligen stora. Det gör att de inte tas upp av växten och att risken för att man bränner gräset är därmed mycket låg.

För att få produkten att bli effektiv i rotzonen rekommenderas att den vattnas ned med 700 l vatten/ha, och att man fortsätter med det fram till slutet av sommaren. Åtgång: 20 l/ha i 700 l vatten. För bästa resultat, se till att det sker en ordentlig genomvattning.

De viktigaste fördelarna:

  • Bästa möjliga förebyggande och bekämpning av torrfläckar
  • Maximerar bevattningseffektiviteten
  • Förbättrar genomträngning och genomfuktning av rotzonen
  • Flyttar överskottsfukt från ytan
  • Ger bättre vatten-/luftbalans i jorden
  • Främjar rottillväxt
  • Ingen risk för att man bränner gräset

Dosering:

20 liter/ha i 700 liter vatten/4 gånger om året

Beställningsnr:

8570 (2 x 10 liter dunkar per kartong).
8570/200 (200 liter)