Surfactant - TourTurf Respond Penetrator

TourTurf® Respond Penetrator

TourTurf Respond Penetrator icons

TourTurf Respond Penetrator tar bort överflödigt ytvatten och behandlar vattenmättade rotzoner

Hög ytfuktighet och vattensjuk jord kan orsaka en mängd problem som påverkar turfgräsets hälsa. Alltför hög ytfuktighet kan leda till algtillväxt och slemsvamp på ytan, och skapar optimala miljömässiga förutsättningar för utveckling av sjukdomar som Fusarium Patch och Dollar Spot.
I vattensjuk jord begränsas tillförseln av syre till rotzonen, vilket kan leda till anaeroba jordmånsförhållanden, så kallat ”black layer”. Det resulterar i sin tur i en toxisk miljö i rotzonen.

Produkten har följande fördelar:

  • Högeffektivt vätmedel.
  • Förbättrar vattnets infiltration i jordprofilen.
  • Respond Penetrator får vattnet att infiltrera hela jordprofilen.
  • Fungerar i hela rotzonen, inte bara på ytan.
  • Möjliggör jämn fördelning av vattnet i jordprofilen.
  • Perfekt till vattensjuk jord.

Dosering:

5-10 liter per ha i minst 700 liter vatten.

Beställningsnr:

8571 (2 x 10 l dunkar per kartong).