TourTurf The Iconic Collection

TourTurf® är ett varumärke som tillhör E. Marker A/S (Danmark). TourTurf-produkterna framställs av samarbetspartners i och utanför Skandinavien, allt enligt våra specifikationer. Vi fokuserar på hållbarhet, innovation, problemlösning och pesticidfri skötsel av golfbanor och grönområden. Produkterna har genomgått tester hos STRI i England och EITS i Tyskland.

I konceptet ingår biostimulanter, växthärdare, vätmedel, järn och mikronäringsämnen, särskilda skötselprodukter, jordförbättringsmedel, gödselprodukter i flytande och granulerad form mm. Allt som krävs för att säkerställa en sund tillväxt och friska växter. Det granulerade NPK-gödselmedlen i TourTurf-serien är i första hand homogena och fingranulerade produkter i form av mikrogranulat (1-2 mm) och minigranulat (1,5-2,5 mm). Vissa sorter finns i Normal Grade (2-4 mm).
+R Factor är helt och hållet vår egen produkt. +R Factor är en unik biostimulans som främjar snabb rottillväxt och återhämtning efter sjukdomar och vinterskador.

Produkterna utvecklar vi bland annat genom att lyssna till våra kunders behov och problem. Med utgångspunkt från markens beskaffenhet tar vi, i nära samarbete med våra specialister, fram lösningar till glädje för både naturen och kunderna. Ingen av produkterna kommer ut på marknaden utan grundligt förarbete och oberoende testning och utvärdering från slutkundernas sida.

Läs mer på www.ecoturf.se

Osmo

Osmo® ProGreen-produkterna tillverkas i en modern produktionsanläggning i Belgien för Ecoturf AB av företaget Fertira NV, som specialiserat sig på framställning av organiska och organisk-mineraliska gödselmedel. Produktionen är mycket flexibel och leveranstiden kort. Råvarorna i produkterna är bl.a fjädermjöl, vinass, torkad tång och mjöl av kakaoskal samt mineralisk gödning, när bättre tillväxt önskas.

Vi framställer också skräddarsydda organiska gödselmedel, anpassade efter jordprover och analyser. Produktionen av gödselmedel är i det närmaste CO2 –neutral, eftersom solfångare installerats på fabrikens tak.

Produkterna levereras i två versioner:
Normal Grade (NG) med granulat i storleken 2-4 mm och Fine Grade (FG) med granulat i storleken 1-2 mm. Ett speciellt coating- och filtersystem i produktionen säkerställer att granulatet är dammfritt och i stort sätt utan lukt. Sortimentet är utformat för idrottsarenor, grönområden och golfbanor.

Läs mer på www.fertira.com

HumberPalmers Excel Fertiliser

HumberPalmers Excel-gödselserie framställs i England och används på arenor och golfbanor m.m
Produkterna levereras i första hand i form av vårt populära Maxigranulat (2-4 mm), som är lätt att sprida och snabbt bryts ned. Vissa varianter finns också i Minigranutat (1-2 mm). Levereras i säckar och big bags.

Humber Palmers EXCEL-gödselmedel framställs både av traditionella gödningsämnen och mer miljövänliga organiska ingredienser av vegetabiliskt ursprung. Det vegetabiliska innehållet på 10% tillför både humusämnen och organiskt kol som gynnar jordens mikroliv och bidrar till att minska urlakningen av näringsämnen i miljön. Ekonomiskt och miljövänligt att använda.

Läs mer på www.hpexcel.co.uk

GroGreen Fertiliser

GroGreen® är ett varumärke som tillhör E. Marker A/S. Produkterna i denna serie framställs av ledande leverantörer i och utanför Danmark.

GroGreen gödsel bidrar till att upprätthålla en bra miljö. Gödsel till trädgården innefattar bladgödsel för rosor (GroGreen Feed & Shine), organisk allroundgödsel, gödsel för krukväxter, gödsel till gräsmattan, etc. GroGreen gödsel till trädgården finns att köpa i trädgårdscentra, plantskolor och liknande. Läs mer under RETAIL.

I GroGreen-serien för professionellt bruk hittar du våra populära och effektiva vattenvårdsprodukter som kan bidra till rent och algfritt vatten i sjöar, fiskdammar och bassänger.

Läs mer under RETAIL

Linemark iGO

Linemark UK tillverkar avancerad utrustning och färg för linjering av bollplaner. Klubbar som Manchester United, Chelsea och Arsenal hör till några av de högt profilerade kunderna i England. I Danmark kan nämnas FC Nordsjælland samt FC Midtjylland. I april 2011 tilldelades Linemark den brittiska utmärkelsen Queen’s Award for Innovation. Den delas varje år ut av den engelska drottningen till företag som gjort en enastående insats. Det är den finaste utmärkelse ett företag kan få.

Impact XP-färgen är bruksklar och kan användas direkt i iGO-maskinen. Färgen är en världsnyhet; den har en unik sammansättning som gör det möjligt att linjera en fotbollsplan av standardtyp med ca 1 liter färg. Detta har naturligtvis många fördelar, bland annat jämn applicering, inget spill, reducerade transportkostnader, minskad emballageförbrukning och väsentligt minskade kostnader för arbetskraft. Banpersonalen får därmed mer tid för andra uppgifter.

Läs mer på www.linemarkgroup.com

Black Earth

Black Earth producerar jordförbättringsprodukter till golf- och sportanläggningar världen över. Black Earth Humic Mini Granule biostimulant är ett jordförbättringsmedel. De aktiva ingredienserna i produkten är humussyra och fulvosyra. Materialet är utvunnet ur brunkol, som är naturligt förekommande i Alberta, Kanada. Detta ökar CEC-värdet, vilket bidrar till att näringsämnena stannar kvar i marken, och inte urlakas. Detta gäller i synnerhet på sandbaserat växtunderlag. Black Earth innehåller 80 % humus- och fulvosyror.

Läs mer på www.blackearth.com