Turf Corner research

Forskningsresultat: identifikation och behandling av sjukdomar i gräs, gräsrötter m.m.

Här på sidan finner du både danska och internationella forskningsresultat för bl.a. identifering och behandling av grässjukdomar på t ex golfbanor och gräsytor. Med forskningsresultaten får du ett bra underlag för att kunna optimera behandlingen av gräsytorna.

Download