Alger och bottenslam

Förekomsten av trådalger i sjöar, dammar och mindre vattenområden kan vara ett stort problem. Det kan ge dålig lukt och vara mindre trevligt att se på. Filter i pumpar slammar snabbt igen när det är för många trådalger. Kraftig algtillväxt kommer med varmt väder och därför är det viktigt att starta tidigt på säsongen för största möjliga kontrolll av trådalger. Trådalger förekommer när vattnets innehåll av näringssalter är för högt. Särskilt fosfor har avgörande betydelse för om det förekommer trådalger eller ej.

En bra sak att göra är att mekaniskt avlägsna algerna innan man använder GroGreen® Pond Relief.

Följande produkter kan bl.a. användas mot alger och bottenslam:

GroGreen® Pond Relief är ett snabbverkande mikrobiologisk medel för bekämpning av trådalger i sjöar, fiskedammar och dammar med liten vattengenomströmning.

Har du frågor eller önskar mer information?
T: (0)841 04 09 72
E-Mail: info@ecoturf.se