Mossa

Mossa på tätklippta gräsområden är ett problem som är svårt att undvika. För mycket vatten, för lite gödning, skugga, filt och för lite mekanisk skötsel kan ge moss- och algproblem. Särskilt på vintern kan mossproblemet ta fart, då mossa – till skillnad från exempelvis gräs – gror bra vid låga temperaturer.

I motsats till många andra experter på mossa är vi av den uppfattningen att järnsulfat inte ger önskad effekt på mossproblemet. Järnsulfat färgar mossan svart, men påverkar inte mossans utbredning. Förutom att göra förändringar med avseende på klipphöjd, bevattning, luftning och vertikalskärning kan man använda specialgödning, som är utvecklad för att förebygga mossa.

Följande produkter kan bl.a. användas förebyggande mot mossa:

TourTurf Lawn Sand Granules – NP-gödsel för alla typer av gräs på gräsmattor, fotbollsplaner och golfbanor med tång. Lämpar sig särskilt väl för användning på gräsytor med mycket mossa, för att hämma eller förhindra ytterligare mossväxt.

Osmo Pro Autumn & Anti Moss Organisk/Mineralisk NPK-gödsel med mikroorganismer och gödselmedel. Klorfattigt. Mossan gulnar efter ca två veckor och försvinner. Optimal effekt från 12 grader. Mikroorganismer hjälper till att bryta ner den mossa som dött. Kan vara lite opraktisk till greenerna, så där rekommenderar vi andra produkter.

TourTurf Turf Conditioner Främjar gräset på bekostnad av mossan. Turf Conditioner skadar inte gräset, utan bidrar till att mossan vissnar.

TourTurf Infill + R Factor har en dubbelverkande funktion som innebär att järn och fosfit (kallat järnfosfit) får en synnergieffekt på gräset. Ett effektivt järnkomplex ger snabbt gräset en frisk och vacker grön färg. Infill har en mosshämmande effekt.

Har du frågor eller önskar mer information?
T: (0)841 04 09 72
E-Mail: info@ecoturf.se