Pesticidfri skötsel av gräs på t.ex. fotbollsplaner och golfbanor

Pesticidfri skötsel av gräs på t.ex. fotbollsplaner och golfbanor

Vi på E. Marker A/S har tillsammans med några av våra skickliga samarbetspartners utvecklat en rad produkter, som gör att vi kan erbjuda våra kunder pesticidfri skötsel av gräs på t.ex. fotbollsplaner och golfbanor.

Våra skötselprodukter mot ogräs består bl.a. av organiska gödselprodukter som bidrar till att den naturliga biologin i jorden blir optimal. Samtidigt förhindras många växtsjukdomar och angrepp. Vi använder t.ex. tång och humussyror för att minska stressen och optimera gräsets förmåga att ta upp näringsämnen. Mykorrhiza-svamp samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp. ingår också i produktsammansättningen. Resultatet blir ökad rot- och bladtillväxt hos gräset.

Vi arbetar utifrån filosofin ”Healthy Turf with less need for Fungicides and Chemicals!”. Våra lösningar är väldokumenterade.

Följande produkter kan bl.a. användas till pesticidfri skötsel av gräs:

  • TourTurf FDC Autumn + R Factor är ett effektivt och förebyggande växtstyrkande medel för användning under perioder med risk för sjukdomsangrepp. Innehåller bl.a. kitin, som har en förstärkande effekt på växtens förmåga att försvara sig mot sjukdomsangrepp. Innehåller även + R Factor zink-magnesium-baserad biostimulans som stärker rotbildning, etablering och återväxt.
  • TourTurf Infill + R Factor är en unikt sammansatt flytande gödsel med både makro- och mikronäringsämnen som vi kallar + R Factor. Det effektiva vätmedlet (LPT) har tillsatts för att optimera produktens förmåga till upptagning via blad och rötter. De essentiella växtoljorna i blandningen främjar gräsets hälsa året runt.
  • TourTurf High PK har tillsatts tång och humussyror för extra stressminskning. Tack vare tång och humussyror kan växterna spara på sina energiresurser. Detta ger i sin tur en friskare och starkare gräsmatta, och växter som klarar stressituationer bättre.
  • TourTurf Premium Organic består av en serie organiska gödselprodukter, bl.a. med tång och gynnsamma mikroorganismer, som säkerställer att gräset får sitt behov täckt vid uppbyggnad av blad, rotsystem o.s.v. Flera av produkterna är godkända för ekologisk odling, och det finns även gödselprodukter för renoveringsområden.
  • Mykorrhiza: Starkare och friskare växter, färre skadeinsekter. Genom att tillföra mikrobiologiska produkter med t.ex. Mykorrhiza och bakterier stimulerar man gräsets tillväxt. Rotsystemet förstärks, så att växten blir bättre på att ta upp näringsämnen och vatten. Därmed får man starkare och friskare växter. Mikrobiologin bidrar inte bara till en förbättra tillväxten, utan gör också att det blir färre skadeinsekter – helt naturligt.

Har du frågor eller önskar mer information?
T: (0)841 04 09 72
E-Mail: info@ecoturf.se