Växtsjukdomar

Det bästa botemedlet mot de många olika sjukdomar som kan drabba golf- och idrottsanläggningar är att förebygga och att fatta genomtänkta beslut i fråga om skötselplaner, gödningsstrategi och gräs. Dessutom är dt viktigt att ligga steget före när det gäller gödselanalyser

Utan pesticider för behandling av gräset är det mekanisk samt biologisk behandling som kommer att användas i framtiden. Vi har inga produkter som direkt kan stoppa sjukdomar som fusarium, snöskimmel, röd tråd, antracnose mm. Våra produkter skall användas förebyggande.

Vi erbjuder en samlad biologisk lösning, som ger gräset de bästa möjligheterna att bli starkare och mindre mottagligt för patogena svampar.

Följande produkter kan bl.a. användas förebyggande mot växtsjukdomar.

TourTurf FDC + R Factor är ett effektivt och förebyggande växtstärkande medel för användning under perioder med risk för sjukdomsangrepp. Garanterat innehåll 6 % Fe. Mot fusarium.

TourTurf FDC 2-0-8 Iron Granules är ett speciellt NK-höstgödsel i mikrogranulatform. Det används för maximal vinterhärding samt bättre färg och sjukdomsresistens. Mot fusarium.

TourTurf Infill + R Factor har en dubbelverkande funktion, som innebär att järn och fosfit (kallat järnfosfit) får en synergieffekt på gräset. Järn i kombination med fosfit, som har en stärkande effekt på gräset ger bättre omsättning i plantan och allmänt friskare växter. Fosfit gör att gräset står emot vissa sjukdomar (pythium, antraknos) och ökar växtens naturliga förmåga att försvara sig mot sjukdomsangrepp.

Har du frågor eller önskar mer information?
T: (0)841 04 09 72
E-Mail: info@ecoturf.se